Huurdersvereniging Bodegraven Bodelolaan 20 – 2411VR Bodegraven
0172 – 572 295

Werkwijze woningtoewijzing

Hieronder vindt u de stappen die u doorloopt vanaf inschrijving als woningzoekende tot toewijzing van de woning.

Inschrijven

U schrijft zich in als woningzoekende bij WoningNet.

Voorwaarden

inschrijven woningzoekende:
• U bent achttien jaar of ouder;
• U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument;
• U bent ingezetene in Nederland (dat betekent dat u een woon- of postadres in Nederland heeft).

Voor de inschrijving als woningzoekende wordt eenmalig € 23,- in rekening gebracht.
De verwerking van een inschrijving duurt gemiddeld 10 werkdagen.

Het beschikbare woningaanbod ontvangen via de e-mail

Bent u ingeschreven bij WoningNet?
Dan kunt u ervoor kiezen om het beschikbare woningaanbod via de e-mail te ontvangen.
Log in op WoningNet en klik op ‘mijn abonnementen’.
Vervolgens kunt u diverse criteria opgeven.
U ontvangt dan voortaan alleen advertenties in uw mailbox van woningen die voldoen aan uw criteria.

Reageren op woningaanbod

Mozaïek Wonen publiceert dagelijks haar woningen op WoningNet.
U mag maximaal 2 actuele reacties hebben.
Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken.
Na het sluiten van de reactietermijn kunt u na het inloggen op WoningNet uw positie bekijken.

Inkomensverklaring (IBRI-formulier)

Wilt u reageren op ons woningaanbod?
Zorg dan nu alvast voor een inkomensverklaring.
Aan de hand daarvan moeten wij (wettelijk verplicht) uw inkomens- of uitkeringsgegevens controleren voordat we een woning mogen toewijzen.
Klopt uw inkomen niet of kunt u niet op tijd de gevraagde gegevens aan leveren, dan kunt u het huis niet gaan huren.
Voorkom dus teleurstelling en vul de juiste gegevens in!

Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst of belastingtelefoon (0800-0543).
Er zijn websites die aanbieden tegen betaling voor u het IBRI-formulier aan te vragen.
Mozaïek Wonen adviseert u hiervan geen gebruik te maken.
De Belastingdienst biedt dezelfde service maar dan gratis.

Let op!

Als u geen of niet tijdig een inkomensverklaring kunt overleggen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de woning aan een volgende kandidaat aan te bieden.

Inkomensgrenzen

Voordat u op een woning reageert is het van belang dat u de inkomensgrenzen en voorrangsregels bekijkt.
U kunt dan zien of uw huishoudinkomen past bij de huurprijs van de woning waarop u wilt reageren.
Hier treft u een overzicht van inkomensgrenzen in de regio Midden-Holland.
In een eenvoudig overzicht passend toewijzen ziet u voor welke woningen u in aanmerking komt op WoningNet.
Lees meer over passend toewijzen.

Geselecteerd. En dan?

Wanneer u als eerste kandidaat bent geselecteerd voor een woning, ontvangt u via de e-mail een voorlopige aanbieding.
Hierin staat hoe u de woning kunt accepteren of weigeren en welke documenten u voor een bepaalde datum moet inleveren.

Benodigde documenten

Bij een woningaanbieding hebben wij de volgende documenten nodig:
• Inkomensverklaring (IBRI-formulier), aan te vragen bij de Belastingdienst of belastingtelefoon (0800-0543);
• De meest recente jaaropgave(n) van alle leden van het huishouden;
• De drie meest recente loonspecificaties of uitkeringsspecificaties van alle leden van het huishouden.;
• Kopie legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) van alle leden van het huishouden;
• Verhuurdersverklaring. Indien u op dit moment geen woning huurt, maar dat wel in de afgelopen 5 jaar heeft gedaan, dan moet u een verklaring van de laatste verhuurder meenemen.

Als u een koopwoning heeft dan moet u een hypotheekverklaring overleggen.
• Uitgebreid historisch uittreksel bevolkingsregister met de gegevens van alle gezinsleden gedurende de afgelopen 10 jaar (alleen van toepassing als u niet in Gouda ingeschreven staat).
• Als er sprake is van echtscheiding: een kopie van het verzoek om een echtscheiding bij de rechtbank, getekend door beide partijen, het eindvonnis of het verzoek om een voorlopige voorziening waaruit blijkt dat u de huidige woning dient te verlaten.

Woning bezichtigen

Voordat u besluit of u de woning accepteert is het mogelijk om de woning te bezichtigen.
Maak dan een afspraak met de vertrekkende huurder.
Naam en telefoonnummer vindt u ook in de voorlopige aanbieding.

Acceptatie

Bij acceptatie van een woning controleert Mozaïek Wonen of de acceptatie op tijd binnen is en of de door u verstrekte gegevens in WoningNet correct zijn.
Als u uw gegevens niet op tijd inlevert dan heeft u de woning niet binnen de termijn geaccepteerd en gaat de aanbieding naar de volgende kandidaat op de kandidatenlijst.

Huurcontract

Indien alle ingeleverde stukken akkoord worden bevonden, krijgt u een uitnodiging voor het tekenen van het huurcontract.
Na het tekenen van het contract krijgt u de sleutels van uw woning.

Verantwoording van de woningtoewijzing

Nadat de nieuwe huurder van een woning bekend is, wordt er een verantwoording van de woningtoewijzing gepubliceerd.
De verantwoording kunt u vinden op Woningnet.

Huurdersvereniging Bodegraven is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache