Huurdersvereniging Bodegraven

Mogen wij ons voorstellen?

Huurdersvereniging Bodegraven (HVB) verenigt de huurders van Mozaiëk Wonen in Bodegraven en komt op voor hun belangen. De groene kleur van onze huisstijl verwijst naar het groene hart waarin wij wonen. Als belangen – behartiger van de huurders, hebben wij met Mozaïek Wonen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten en over de manier waarop het overleg wordt gevoerd. Bij het bepalen en uitvoeren van beleid, treedt Mozaïek Wonen eerst in overleg met de HVB als het gaat over zaken waarover de huurdersvereniging moet worden geïnformeerd of waarover de HVB moet adviseren.

De Huurdersvereniging Bodegraven heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een serieuze gesprekspartner voor Mozaiëk Wonen en is in staat tegenspel te bieden aan de woningstichting, maar ook aan de gemeente en andere maatschappelijke krachten die van belang zijn voor huurders. Huurdersvereniging Bodegraven is niet alleen een organisatie voor huurders, maar vooral van huurders. De huurders bepalen het beleid en het bestuur richt zich naar hun wensen en verlangens. Het bestuur weet wat er leeft bij huurders, omdat alle bestuursleden zelf ook huurders van Mozaiëk Wonen zijn.