Mozaïek Wonen

Huurdersvereniging Bodegraven en Mozaiëk Wonen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de afspraken over samenwerking zijn vastgelegd. De HVB moet door Mozaiëk Wonen worden geïnformeerd (informatierecht) en of worden gehoord (adviesrecht) over in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegde onderwerpen. Huur verhoging, planmatig onderhoud, verkoop en nieuwbouw van woningen zijn enkele voorbeelden van onderwerpen. Regelmatig overlegt de HVB met directeur en medewerkers van Mozaiëk Wonen. Behalve met huisvesting en onderhoud houden wij ons ook bezig met wijkaanpak en wonen-welzijn-zorg voor ouderen, omdat Mozaiëk Wonen ook op deze terreinen actief is en omdat deze zaken voor veel huurders van belang zijn. Wij werken daarbij waar mogelijk samen met andere organisaties van bewoners.

De HVB heeft, samen met de huurdersorganisatie van Mozaïek Wonen in Gouda en Moordrecht twee vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen van Mozaïek Wonen en één in de klachtencommissie.