Bestuursleden

Voorzitter
Dhr. J. den Bleker
Gloeiende Spijker 6
2415 BH Nieuwerbrug
0348 – 688322
Penningmeester
Dhr. W.J. den Oudsten
Dirk Bavolaan 8
2411 TK Bodegraven
0172 – 61 66 08
Secretaris
Dhr. J.H. van der Born
Emmakade 41 A
2411 JC Bodegraven
0172 – 61 11 73
Alg. Bestuurslid
Mevr. J. van Rijn
Koninginneweg 311 E
2411 XS Bodegraven
Alg. Bestuurslid
Dhr. L. Bom
Willem de Zwijgerstr. 77
2411 VT Bodegraven