Geplaatst op Geef een reactie

Website vernieuwd

Beste Lid/Lezer,

Onze website is zojuist vernieuwd en heeft een aantal aanpassingen/toevoegingen met als doel om de informatievoorziening, het lidmaatschap en het maken van een afspraak voor u gemakkelijker te maken. Omdat we als vrijwilligers het website beheer volledig zelf zijn gaan doen is het daarom mogelijk dat u nog wat foutjes zou kunnen tegenkomen op de website. We zijn echter geen technische website professionals, maar met wat geduld en uw hulp om ons een berichtje te sturen als u iets tegenkomt dan zijn we daar heel erg blij mee. Bij voorbaat dank! Het bestuur van de Huurdersvereniging Bodegraven.

Geplaatst op Geef een reactie

Algemene huurders en ledenvergadering 2022

Datum: woensdag 30 maart a.s.

Plaats: Rijngaarde 1

Aanvang: 20:00 uur

AGENDA:
• Opening door de voorzitter
• Mededelingen
• Notulen Algemene Ledenvergadering 2021
• Financieel jaarverslag van de penningmeester
• Verslag kascontrolecommissie
• Begroting 2022
• Kiezen leden kascontrolecommissie
• Contributie 2023
• Bestuursverkiezing
• Jaarverslag 2021
• Werkplan 2022-2023
• Rondvraag

• Pauze

Themagedeelte: Gast spreker is Ron de Haas Directeur-Bestuurder Mozaïek Wonen.

Graag heten wij u van harte welkom op deze ledenvergadering.

Geplaatst op Geef een reactie

Persbericht

Gouda, 4 april 2022

Anne ter Steege nieuwe directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

Vanaf 1 juni heeft Mozaïek Wonen een nieuwe directeur-bestuurder, Anne ter Steege. Zij neemt hiermee het stokje over van Ron de Haas, die 7 jaar in functie was. Ter Steege is nu nog werkzaam als directeur-bestuurder bij Vierstroom Zorg Thuis.

Affiniteit met wonen en sociaal domein

Wonen heeft altijd een rode draad gespeeld in de carrière van Ter Steege. Ze is van huis uit bedrijfskundige, startte haar loopbaan bij een woningcorporatie en werkt nu enige tijd binnen het sociaal domein. Ze bouwde onder meer ervaring op als adviseur, (interim) manager en directeur-bestuurder bij Vierstroom Hulp Thuis “Mijn passie voor de belangrijke opgave van de woningcorporaties ben ik nooit verloren, ondanks een aantal omzwervingen. Ik heb altijd geweten dat ik weer terug zou keren bij een woningcorporatie; wat ik heel graag wil is een bijdrage leveren aan de grote uitdaging waar de volkshuisvesting voor staat. Die uitdaging wordt steeds groter nu het tekort aan passende woningen de dagelijkse realiteit is. Dat ik die uitdaging mag aangaan voor Mozaïek Wonen maakt het alleen maar mooier. Zo krijg ik niet alleen de kans om de mensen die het nodig hebben in Gouda, Moordrecht, Gouderak en Bodegraven een passende en goede woning te bieden, maar kan ik ook actief aan de slag met het verduurzamen van de huidige woningvoorraad. Juist die twee elementen trokken mij vooral aan bij de keuze voor de overstap vanuit het sociaal domein naar een woningcorporatie. Ik kan niet wachten om te starten!”

Unaniem

Voor de Raad van Commissarissen was het van groot belang om de huurdersverenigingen, de Ondernemingsraad en het leidinggevende kader vanaf de start goed te betrekken bij het vinden van de nieuwe directeur-bestuurder. Na alle gesprekken is Anne ter Steege unaniem geselecteerd. RvC-voorzitter Hans Groenendijk: “Wanneer een succesvol bestuurder vertrekt ligt de lat extra hoog. Met Anne ter Steege hebben we een uitstekende opvolger gevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat Anne zich vol gaat inzetten voor de mensen met een smalle beurs. Ze omarmt onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen een fijn thuis te bieden: een goede én betaalbare woning in een prettige buurt.”

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Manon van de Graaf, communicatieadviseur

E: manonvandegraaf@mozaiekwonen.nl Tel. (0182) 69 29 14

Annet Marck, bestuurssecretaris

E: annetmarck@mozaiekwonen.nl Tel. (0182) 69 29 11