Geplaatst op Geef een reactie

Algemene huurders en ledenvergadering 2022

Datum: woensdag 30 maart a.s.

Plaats: Rijngaarde 1

Aanvang: 20:00 uur

AGENDA:
• Opening door de voorzitter
• Mededelingen
• Notulen Algemene Ledenvergadering 2021
• Financieel jaarverslag van de penningmeester
• Verslag kascontrolecommissie
• Begroting 2022
• Kiezen leden kascontrolecommissie
• Contributie 2023
• Bestuursverkiezing
• Jaarverslag 2021
• Werkplan 2022-2023
• Rondvraag

• Pauze

Themagedeelte: Gast spreker is Ron de Haas Directeur-Bestuurder Mozaïek Wonen.

Graag heten wij u van harte welkom op deze ledenvergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *